Källö-Knippla Hamnförening

Gästplatser: 130 varav 5 handikappanpassade
Hamndjup: 3,6 meter
Förtöjning: Bom, boj samt långsides
Hamnavgift (el ingår efter tillgång)
Betalning i Automat Kontant vid båten
Båt under 12 m  (40 fot ) 250:- (+50:- )       300:-
Båt 12 m -15 m   (40-45 fot ) 370:- (+50:-)        420:-
Skepp över 15 m 450:- (+50:-)       500:-
Skolskepp ( Traditionsfartyg ) 320:- (+50:-)        370:-
Husbil, 300:- (+50:-)        350:-
Betala i Kortautomaten och spara 50:- ( kontanthanteringsavgiften )
Dusch ingår i Hamnavgiften
Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sin latrintank

Bredband tillhandahålles kostnadsfritt där täckning finnes

Vid behov av Handikapplats föt Gästbåt

kontakta Hamnkapten på tel: 0706-563767

Caféöppet under Sjösättning och Upptag Höst och Vår

Ankring är ej tillåten i hamnen.
Fasta båtplatser får användas om grön skylt visas.
Vi ber om tystnad efter kl 23:00. Ej bad i Hamnbassängen
Grillning är endast tillåten på av hamnen iordningsställda grillplatser.
Flaggor hissas kl. 08:00 och halas kl. 21:00.