Källö-Knippla Hamnförening

Gästplatser: 130 varav 5 handikappanpassade
Hamndjup: 3,6 meter
Förtöjning: Bom, boj samt långsides
Hamnavgift (el ingår efter tillgång)
Betalning i Automat Kontant vid båten
Båt under 12 m  (40 fot ) 250:- (+50:- )       300:-
Båt 12 m -15 m   (40-45 fot ) 370:- (+50:-)        420:-
Skepp över 15 m 450:- (+50:-)       500:-
Skolskepp ( Traditionsfartyg ) 320:- (+50:-)        370:-
Husbil, 300:- (+50:-)        350:-
Betala i Kortautomaten och spara 50:- ( kontanthanteringsavgiften )
Dusch ingår i Hamnavgiften
Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sin latrintank

Bredband tillhandahålles kostnadsfritt där täckning finnes

Knippla Hamnförening söker ny Hamnkapten

Caféöppet under Sjösättning och Upptag Höst och Vår

Ankring är ej tillåten i hamnen.
Fasta båtplatser får användas om grön skylt visas.
Vi ber om tystnad efter kl 23:00. Ej bad i Hamnbassängen
Grillning är endast tillåten på av hamnen iordningsställda grillplatser.
Flaggor hissas kl. 08:00 och halas kl. 21:00.