Källö-Knippla Hamnförening

Gästplatser: 130 varav 5 handikappanpassade
Hamndjup: 3,6 meter
Förtöjning: Bom, boj samt långsides
Hamnavgift (el ingår efter tillgång)
Gästhamnspriser 2019
För och Eftersäsong 1/11-31/3 Båt och Husbil
Gästbåt och Husbil 150:- Endast Elavgift
Ingen Service tillgänglig
 
Lågsäsong 1/4-30/4 och 1/10-31/10 Båt och Husbil
Båt under 12 m  (40 fot ) 200:-
El ingår
Båt 12 m-15 m (40-45 fot)) 320:-
-"-
Skepp över 15 m 400:-
-"-
Skolskepp ( Traditionsfartyg ) 270:-
-"-
Husbil 200:-
-"-
Övrig service Toalett / Dusch och Vatten Ingår
 
Högsäsong 1/5-30/9 Båt och Husbil
Båt under 12 m  (40 fot ) 250:-
El ingår
Båt 12 m-15 m (40-45 fot) 370:-
-"-
Skepp över 15 m 450:-
-"-
Skolskepp ( Traditionsfartyg ) 320:-
-"-
Husbil, 250:-
-"-
Övrig service Toalett / Dusch och Vatten Ingår
 
Gästhamnsavgiften betalas före 22.00 (Så undviks tidig väckning)
 
Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sin latrintank

Bredband tillhandahålles kostnadsfritt där täckning finnes

Vid behov av Handikapplats förGästbåt

kontakta Hamnkapten på tel: 0706-563767

Caféöppet under Sjösättning och Upptag Höst och Vår

Ankring är ej tillåten i hamnen.
Fasta båtplatser får användas om grön skylt visas.
Vi ber om tystnad efter kl 23:00. Ej bad i Hamnbassängen
Grillning är endast tillåten på av hamnen iordningsställda grillplatser.
Flaggor hissas kl. 08:00 och halas kl. 21:00.