Källö-Knippla Hamnförening

Gästplatser: 130 varav 5 handikappanpassade
Hamndjup: 3,6 meter
Förtöjning: Bom, boj samt långsides
Hamnavgift (el ingår efter tillgång)
Gästhamnspriser 2019
För och Eftersäsong 1/11-31/3 Båt och Husbil
Gästbåt och Husbil 150:- Endast Elavgift
Ingen Service tillgänglig
 
Lågsäsong 1/4-30/4 och 1/10-31/10 Båt och Husbil
Båt under 12 m  (40 fot ) 200:-
El ingår
Båt 12 m-15 m (40-45 fot)) 320:-
-"-
Skepp över 15 m 400:-
-"-
Skolskepp ( Traditionsfartyg ) 270:-
-"-
Husbil 200:-
-"-
Övrig service Toalett / Dusch och Vatten Ingår
 
Högsäsong 1/5-30/9 Båt och Husbil
Båt under 12 m  (40 fot ) 250:-
El ingår
Båt 12 m-15 m (40-45 fot) 370:-
-"-
Skepp över 15 m 450:-
-"-
Skolskepp ( Traditionsfartyg ) 320:-
-"-
Husbil, 250:-
-"-
Övrig service Toalett / Dusch och Vatten Ingår
 
Gästhamnsavgiften betalas före 22.00 (Så undviks tidig väckning)
 

Vid Kontantbetalning tillkommer en avgift om 50:- för vår kontanthantering

Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sin latrintank

Bredband tillhandahålles kostnadsfritt där täckning finnes

Vid behov av Handikapplats förGästbåt

kontakta Hamnkapten på tel: 0706-563767

Caféöppet under Sjösättning och Upptag Höst och Vår

Ankring är ej tillåten i hamnen.
Fasta båtplatser får användas om grön skylt visas.
Vi ber om tystnad efter kl 23:00. Ej bad i Hamnbassängen
Grillning är endast tillåten på av hamnen iordningsställda grillplatser.
Flaggor hissas kl. 08:00 och halas kl. 21:00.