Källö-Knippla Hamnförening

Knippla Hamn informerar 2019

Där båtplats är markerad med gröna/röda skyltar har hyresgästen skyldighet att vända till grönt när båten är borta mer än ett dygn.
Innan återkomst kontaktas Hamnkapten på Tel: 0706-563767 som ansvarar för att platsen åter blir röd till ankomst.
Betalning för båtplats skall ske inom 30 dagar efter fakturadatum om ej så sker betraktas platsen som ledig för uthyrning.
Observera att båtplats får ej uthyras eller överlåtas i andra hand.
Båtplats återgår till Hamnen efter ett års outnyttjande.

Bockar, båtvagnar och båtvaggor m.m skall omgående efter sjösättning transporteras bort ifrån hamnområdet. Hamnens krav är att bockar användes vid uppställning för vinterförvaring
Hamnkapten har befogenhet att flytta på båten vid behov.

Vinterförvaring av småbåtar på Hamnplan
Vid uppläggning av båt för vintern meddelas Hamnkapten på Tel: 0706-563767
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Båtar som ligger vid bommar skall vara upptagna innan den 25 oktober, i annat fall debiteras flyttning med 500 kronor.

Båt som ligger i sjön efter säsongslut skall ha försäkring för vinter. OBS VIKTIGT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Båtar som vinter förvaras på hamnområdet skall vara sjösatta senast den 15 maj efter detta datum debiteras en kostnad på 500 kronor per vecka

Miljökrav enligt Lag
Färgavskrap och slipdamm från bottenfärg på uppställningsplatsen skall båtägaren samla upp och lägga i miljöstationen.

Marken skall täckas för att undvika miljöskador av bl.a oljespill, slagvatten, bottenfärger m.m allt för att slippa betala höga saneringskostnader till kommunen.
Spolstation
Kostnad för spolstation tillkommer för alla som har båtplats på Källö-Knippla
Oavsett om spolning utföres eller ej.

Spoltid bokas hos: Johnny Larsson 0732-291461, Leif Karlsson Tel: 0708-850825,
Jimmy Löfving 0709-742333 och Mikael Nilsson 0702-223515

Priserna debiteras / båt och debiteras på årsfakturan
Observera att detta gäller alla som har båtplats på Källö-Knippla

Trucklyft vid haveri eller annan åtgärd
Båt som lyfts på kaj under säsong på grund av haveri eller annan åtgärd får stå uppställd 3 dygn till en kostnad av 1000 kronor inkl 2 lyft, tid därutöver debiteras med 100 kronor per
Tillkommande dygn.
Bokning av trucklyft höst / Vår
Upptag / Isättning på annan dag än ordinarie truckdagar höst och vår debiteras med 1600:- för lyft. Gäller även på och av masting